Митрополит А. Шептицький. Статті в періодиці https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=209 RSS feed for public list Митрополит А. Шептицький. Статті в періодиці Рецензія на: Любомир Гузар. Андрей Шептицький, Митрополит Галицький, (1901-1944) - провісник екуменізму by Димид, Михайло https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312966 La premiere entrevue de Metropolite Andre avec Son Eminence le Cardinal Mercier by Herbigny, Michel d' https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312216 Les fonds Borghese et Barberini au Vatican by Korolevskij, Cirillo https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312818 Metropolit Andreas Graf Scheptyckyj. Leben und Wirken des https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312787 Metropolitan Andrew count Sheptytcsky - in memoriam by Rudnytzky, Leonid https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313384 Авторський коментар до проєкту церкви та музею Митрополита Андрея Шептицького в Прилбичах by Боднар, Олег https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313320 Андрей Шептицький і "Далекосхідна Україна" by Баб'як, Августин https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313188 Андрей Шептицький про українську націю і державність by Тарасов, О.Ю. https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313332 Андріївська візія Андрея Шептицького by Мончак, Ігор https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313399 Антонін Ц. Стоян і Андрей Шептицький by Кравченюк, Осип https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313333 Антонін Ц. Стоян і Андрей Шептицький (продовження) by Кравченюк, Осип https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313334 Взаємодоповнюваність традицій у баченні Андрея Шептицького та Йосифа Сліпого by Михалейко, Андрій https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313172 Відвідини Америки митрополитом Андрієм Шептицьким в 1910 році. by Ґродський, Йосиф https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312817 Відгук на книжку Міхала Вовжонека "Екуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького в Україні та Росії" by Бриндак, Ігор https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312807 Відношення Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького до нез’єдинених українців by Злочовський, Зенон https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313881 Вступлення Митрополита А. Шептицького на митрополичий престол у Львові by Рудович, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312922 Дві версії про смерть Слуги Божого Андрея Шептицького by Гриньох, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313962 Дії митрополита Шептицького в часі Другої світової війни by Шараневич, Еміліям https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313391 До 55-річчя з дня смерти Слуги Божого Андрея by Галів, Микола https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313262 До джерел київського християнства: книга о. Івана Гриньоха "Слуга Божий Андрей- Благовісник єдности" by Гаваньо, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312806 До п’ятдесятиріччя з дня смерти Слуги Божого Андрея by Галів, Микола https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313393 До питання юрисдикції митрополита Андрея Шептицького by Андріїшин, Йосиф https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312805 Думки про життя Слуги Божого Андрея by Копачівський, Павло https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313395 Екуменізм Митрополита Андрея Шептицького by Музичка, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313948 Екуменічна діяльність Митрополита Андрея Шептицького в Росії в 1914-1917 роках by Музичка, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312790 Життя і творчість Слуги Божого Андрея під аналізою на науковій Конференції у Кракові - Польща by Галів, Микола https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313581 З національної діяльности Митрополита Андрея графа Шептицького by Левицький, Кость https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312185 З подорожі митрополита Андрія Шептицького по Бельґії і Голяндії при кінці 1920. і з початком 1921. рр by Схрейверс, Йосиф https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312925 Заклик до самозречення в богословському мисленні митрополита Андрея Шептицького by Татарин, Мирослав https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312965 Заслання і повновласті митрополита Шептицького в звіті бувшого російського представника при Ватикані по революції by Лаба, Василь https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312102 Заслуги митрополита Андрея для української науки by Раковський, І. https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312793 Захист дисертації про митрополита Андрея Шептицького by Колачко, М.Т. https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313314 Ідеали Шептицького by Бабинський, Анатолій https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313183 Ідея об’єднання Церкви за вченням Митрополита Андрея Шептицького by Москалик, Ярослав https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312009 Ідея церковної єдности у митрополита Шептицького by Ленцик, Василь https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312777 Ікона пензля митрополита Андрея by Музичка, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313317 Кілька сторінок із хроніки монастирів СС. Василіянок by Слободян, Віра https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312926 Ключові моменти життя Митрополита Андрея Шептицького by Баб'як, Августин https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313190 Критика терору як методу вирішення національних і політичних конфліктів у пастирській науці митрополита Андрея Шептицького by Стемпень, Станіслав https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312964 Лист до Редакції "Богословії" by Липинський, Вячеслав https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312928 Лист Романа-Андрея Шептицького до Батька by Шептицький, Андрей https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313316 Меморандум митрополита Андрея Шептицького до Урядів Центральних Держав 3-15 серпня 1914 by Ісаїв, Петро https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312103 Меморіял в справі основання греко-католицького єпископства в Канаді by Лаба, Василь https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312924 Митрополит - Меценат by Дзерович, Юліян https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312213 Митрополит А. Шептицький і уніоністичні змагання на Білій Руси by Солодух, Адам https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312217 Митрополит Андрей - аристократ духу by Музичка, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313193 Митрополит Андрей - в оцінці польського дослідника by Гоцький, В. https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313961 Митрополит Андрей - типос єпископства by Вільчинський, Орест-Дмитро https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313195 Митрополит Андрей благовіститель єдности by Качмар, Василь https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313385 Митрополит Андрей в очах поляка by Ґоцький, Володимир Броніславович https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313394 Митрополит Андрей в часі німецької окупації by Музичка, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312796 Митрополит Андрей і обновлення східньої чернечої традиції by Шептицький, Климентій https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312219 Митрополит Андрей і українська наука by Раковський, І. https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312788 Митрополит Андрей та його ідея католицької України by Чубатий, Микола https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313197 Митрополит Андрей та його ідея католицької України by Чубатий, Микола https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313198 Митрополит Андрей у Югославії by Саламон, О.С. https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313387 Митрополит Андрей Шептицький by Качмар, Василь https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313386 Митрополит Андрей Шептицький - символ любови Бога і ближнього by Шевців, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313319 Митрополит Андрей Шептицький - Твори by Лабунька, Мирослав https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312792 Митрополит Андрей Шептицький і мистецтво ікони by Степовик, Дмитро https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313392 Митрополит Андрей Шептицький і молоде покоління by Стецюк, Валентин https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313318 Митрополит Андрей Шептицький і Римська курія by Маквей, Атанасій https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313192 Митрополит Андрей Шептицький опікун молоді by Бойко, Михайло https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313582 Митрополит Андрей Шептицький та Близький Схід by Баб'як, Августин https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313191 Митрополит Андрей Шептицький та екуменізм by Гузар, Любомир https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312804 Митрополит Андрей Шептицький у радянській післявоєнній історіографії by Гайковський, М.І. https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312799 Митрополит Андрей Шептицький у справі порозуміння Українських Церков Католицької і Православної by Галів, Микола https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313963 Митрополит Андрей Шептицький у справі порозуміння Українських Церков Католицької і Православної by Галів, Микола https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313964 Митрополит Андрій Шептицький як Апостольський Візитатор для Українців в Полудневій Америці by Хомин, П. https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312921 Митрополит Андрій Шептицький як Єпископ Станиславівський by Лятишевський, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312923 Митрополит в двох творах-хроніках by Чубатий, М. https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312932 Митрополит Шептицький і "Дивізія Галичина" by Демкович-Добрянський, Михайло https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313315 Митрополит як богослов і літургіст by Василишин, Ігор https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313164 Між American dream та києвоцентричністю by Шевчук, Святослав https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313166 Мітрапаліт Шэптицкі і беларускі рух by Луцкевіч, А. https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312186 Мой успамін аб Мітрапаліту Андрэю Шэптицкім by Станкевіч, А. https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312209 Мой успамін пра Мітрапаліта Шэптицкага з Петрограду 1917. г. by Гадлеускі, В. https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312931 Монументальна праця про Слугу Божого Андрея by Галів, Микола https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313324 Науковою конференцією достойно відзначено П’ятдесятріччя з дні смерти Слуги Божого Андрея Шептицького by Галів, Микола https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313390 Огляди і оцінки by Лаба, Василь https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312101 Основання чина ОО, Редемптористів східного обряду by Схрейверс, Йосиф https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312920 Пам'яті митрополита Андрея Шептицького by Кияновська, Любов https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312803 Пастирські листи Митрополита Андрея by Боцян, Йосиф https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312218 Перший листопад - митрополит Андрей - служіння by Музичка, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313321 Поляки і Митрополит Шептицький by Кравченюк, Осип https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313945 Поляки і Митрополит Шептицький by Кравченюк, Осип https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313946 Поляки і Митрополит Шептицький by Кравченюк, Осип https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313947 Поправка до статті М. Бойка "Митрополит Шептицький - опікун молоді" by Стебельський, Василь https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313583 Портрети і образи з життя Ювилята https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312220 Портрети митрополита Андрея by Вороний, Микола https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312819 Потоцький і Бобжинський цісарські намісники Галичини 1903-1913. Боротьба галицьких українців за демократичний Сойм у Львові й миротворча роля митрополита Андрея Шептицького by Демкович-Добрянський, Михайло https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312789 Прилбицькому іконостасу місце у храмі, а не в підсобці крамарів by Чавага, Кость https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313398 Причинки до історії роду Шептицьких by Кравченюк, Осип https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313879 Причинки до історії роду Шептицьких by Кравченюк, Осип https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313880 Про "Заповіт" Митрополита Андрея Шептицького by Бойко, Юстин https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313168 Про молодечий вік нашого Митрополита by Сліпий, Йосиф https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312221 Про побут Митрополита Шептицького в Петрограді 1917. р. by Цікота, А. https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312930 Проблема Помісної Церкви в навчанні львівських митрополитів ХХ століття by Бендик, Мирон https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312802 Промова на святковому відкриттю Греко-католицької Богословської Академії https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312108 Промова на ювилейному святі 17.I.1926 by Галущинський, Михайло https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312929 Прослава Слуги Божого Митрополита Андрея у дзеркалі галицької інтелігенції by Чавага, Кость https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313330 Реформаційні кроки Андрея Шептицького by Заславський, Віктор https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313180 Рецензії на фільм "Владика Андрей" by Дзюрах, Богдан https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313196 Рід і герб Шептицьких by Шпитковський, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312066 Рід і герб Шептицьких by Шпитковський, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312082 Рід і герб Шептицьких by Шпитковський, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312104 Рід і герб Шептицьких by Шпитковський, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312106 Рід і герб Шептицьких by Шпитковський, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312107 Рід і герб Шептицьких by Шпитковський, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312605 Рід і герб Шептицьких by Шпитковський, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312694 Рід і герб Шептицьких by Шпитковський, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312696 Рід і герб Шептицьких by Шпитковський, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312697 Рід і герб Шептицьких by Шпитковський, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312698 Рід Шептицьких в Українській Церкві by Ленцик, Василь https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312797 Святий Андрей Шептицький : коли? by Боніфатій https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313335 Святочна Академія на пошану Слуги Божого Андрея by Галів, Микола https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313329 Слово про слугу Божого Андрея Шептицького by Лабунька, Мирослав https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312794 Слуга Божий Андрей у спогадах Курта І. Левіна by Галів, Микола https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313396 Слуга Божий Андрей Шептицький в праці для Бога і Народу by Нагаєвський, І. https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312795 Слуга Божий Кир Андрей Шептицький - добродій української культури by Ленцик, Василь https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312791 Слуга Божий Митрополит Андрей і Катехиза by Музичка, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313328 Слуга Божий Митрополит Андрей і Катехиза (закінчення) by Музичка, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313325 Слуга Божий Митрополит Андрей і Катехиза (продовження) by Музичка, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313327 Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький і катехиза by Музичка, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312801 Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький та українська наука by Ленцик, Василь https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312800 Спадщина Митрополита Андрея та сучасне обличчя УГКЦ by Гентош, Ліліана https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313167 Специфіка богослов’я Шептицького - вибрані моменти з перспективи сьогодення by Ґаладза, Петро https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313165 Спогади Надії Віталіївни Суровцової про Митрополита А. Шептицького by Суровцова, Надія https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313871 Спомин by Студинський, Кирило https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312927 Спомини про перебування Митрополита Андрія Шептицького в Росії за часів війни by Дорошенко, Д. https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312211 Товариство "Захист ім. митроп. Андрея ґр. Шептицького для сиріт" у Львові by Лициняк, Василь https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312214 Торжественне відзначення 50-ліття смерти Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького в Гартфорді by Гутникевич, Іриней https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313331 Трагічна біографія у веселкових тонах by Гентош, Ліліана https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313526 У чернечій келії by Скрутень, Йосафат https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312919 Українці на Балканах і Митрополит Андрей by Музичка, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313337 Українці на Балканах і Митрополит Андрей (продовження) by Музичка, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313336 Фінансово-економічна діяльність Митрополита Андрея by Гентош, Ліліана https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313194 Хроніка життя і діяльности митрополита Шептицького by Кравченюк, Осип https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313576 Хроніка життя і діяльности митрополита Шептицького by Кравченюк, Осип https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313577 Хроніка життя і діяльности митрополита Шептицького by Кравченюк, Осип https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313579 Хроніка життя і діяльности митрополита Шептицького by Кравченюк, Осип https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313580 Хроніка життя і діяльности митрополита Шептицького by Кравченюк, Осип https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313584 Хроніка життя і діяльности митрополита Шептицького by Кравченюк, Осип https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313878 Хроніка з життя митрополита Шептицького by Кравченюк, Осип https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313578 Шептицький і сучасність by Баб'як, Августин https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313186 Ще про унійну - екуменічну діяльність Митрополита Андрея на початку ХХ-го століття by Хома, Іван https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312798 Як іконостас родинного села Митрополита Андрея опинився у магазинній підсобці? by Чавага, Кость https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313397